Zásady Ochrany Osobných Údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako www.bargelheuser.de bargelheuser zhromažďuje, ukladá, používa a chráni informácie, ktoré poskytujete pri používaní tejto webovej stránky. Zakaždým, keď ty